Hlavné menu

Sme mladá progresívna spoločnosť, postavená na mnohoročných skúsenostiach, jasnej vízii a vysoko kompetetívnom rozhľade v oblasti informačnej bezpečnosti. Naše skúsenosti a know-how nám umožňujú a zároveň zaväzujú naplno sa venovať konkrétnej oblasti IT-security, ktorou je vulnerabilty management. Narastajúce množstvo a intenzita ohrození informačných systémov je všeobecne akceptovaným faktom. Popri neustále sa rozširujúcom arzenále technických ochranných riešení, ako sú napríklad firewally, antivírové systémy, intrusion detection systems IDS, intrusion prevention systems IPS, security monitoring, honeypot a honeynet (pasce na hackerov), atď., patrí k štandardnému procesu manageovania IT-security aplikácia bezpečnostných záplat - patchov.

Do doby kým ľudia - programátori budú omylní a tým pádom bude každý software, tak ako je tomu i dnes, obsahovať chyby bude tento reaktívny postup, síce prácnym a rutinným, ale nutným, takmer každodenným chlebíčkom administrátorov a security technikov.

A tu je presne príležitosť využiť našu firmu. Náš informačný systém a na ňom založené spravodajské služby dokážu výrazne zjednodušiť a sprehľadniť mravenčiu prácu vyhľadávania, triedenia, porovnávania a overovania informácii o vulnerabilitách a postupoch na ich odstránenie. Rovnako prinášajú sprehľadnenie aj do procesu riadenia a kontrolovania práce s vulnerabilitami.